Časté dotazy

Co vše je nutné zajistit, aby objekt mohl být napojený na pult centralizované ochrany?

Především je třeba nainstalovat elektronický zabezpečovací systém (EZS). Navíc je nutné ho doplnit o vhodný komunikátor, který bude poplachové zprávy přenášet na pult centralizované ochrany (PCO).

Jakým způsobem jsou v takovém případě chráněna klientská data?

Data ze zabezpečovacích systémů se přenáší v odděleném segmentu internetu, který má vyhrazena naše společnost (APN). „Zvenku“ do ní přistoupit není možné.

Lze popsat zásah v případě napadení objektu?

Při zásahu dojde k celkové kontrole objektu podle specifikace zákazníkem. Kontroluje se samozřejmě plášť budovy (dveře, okna, vrata). Pokud k narušení skutečně došlo, neprodleně kontaktujeme klienta a Policii ČR.

Disponuje zásahová jednotka odpovídajícím vybavením?

Zásahová jednotka je vybavena uniformou, baterkou, pepřovým sprejem, tonfou a pouty. Její členové nenahrazují policejní složky, proto standardně vybavena střelnými zbraněmi není.

Jaký je postup zásahové jednotky v případě zadržení pachatele?

Pokud dojde k jeho zadržení přímo ve střeženém objektu, zajišťuje zásahová skupina nežádoucí osobu rovnou na místě. Následně kontaktuje Policii ČR. V případě, že pachatel z místa uteče, kontaktuje zásahová jednotka samozřejmě rovněž policejní složky a pomáhá s identifikací.

Má pult centralizované ochrany odpovídající vybavení?

PCO je profesionálně vybavený pro dohled nad zabezpečovacími i kamerovými systémy. Tento typ řešení uplatňujeme spíše v komerčních objektech. Operátoři, kteří systém spravují, jsou pravidelně školeni a systém je často aktualizován a doplňován o novinky z bezpečnostního segmentu.

Reagují bezpečnostní systémy adekvátně i v případě výpadku elektrického proudu?

Správně nainstalovaný bezpečnostní systém upozorní operátora PCO okamžitě na výpadek napájení. Operátor následně zjistípřímo u zákazníka, zda se jedná o plánovaný výpadek elektřiny a nebo potenciální riziko napadení. V případě výpadku je systém schopný dále fungovat minimálně 12 hodin ze záložních baterií. Blíže to specifikuje norma ČSN EN 50131 a doba zálohy se liší podle bezpečnostní třídy konkrétního systému.

Mám přístup k výpisu zpráv ze střeženého objektu?

Výpis zpráv lze zasílat v pravidelných intervalech (denní, týdenní, měsíční), případně kdykoliv na vyžádání. Zprávy archivujeme minimálně 6 měsíců. Jsou proto dostupné i zpětně. Při narušení objektu vždy zasíláme konkrétní průběh události od vzniku poplachového stavu, až po předání události zákazníkovi.

Je možné i starší kamerové systémy připojit ke vzdálenému dohledovému centru?

Současná technologie umožňuje dohled i nad staršími kamerovými systémy. Ve většině případů stačí pouze výměna nahrávacího zařízení a využít přitom můžeme i původních kamer.

Umíte vyřešit, aby kamery nezabíraly např. sousední pozemky a monitorování prostor tak bylo v souladu se současnou legislativou na ochranu osobnosti?

Kamerové systémy samozřejmě podléhají GDPR a není možné sledovat veřejné prostory nebo soukromé prostory, které patří jiným osobám. Jestliže je nutné takové prostory monitorovat, je třeba zažádat o výjimku. Toto umíme zhodnotit a případně zařídit. Pokud to možné není, dokážeme v kamerovém systému upravit takzvanou privátní zónu, čímž se zamezí nahrávání nepovolených míst. Každá situace má své řešení.

Možné způsoby napojení na PCO

EZS – aktuálně se nejvíce používá připojení pomocí datového přenosu GPRS. Možné je využít i GSM, případně komunikaci pomocí SMS, ale od toho se pomalu upouští. Pro komunikaci je potřeba instalovat vhodný komunikátor.

CCTV – přenos je zajišťován pomocí internetu. Může poskytnout zákazník nebo zajistíme neomezenou datovou SIM kartu s dostatečnou rychlostí přenosu. Pro přenos je potřeba mít vhodné nahrávací zařízení (DVR nebo NVR).

Technické normy – zda vše splňuje dle ČSN EN 50518

Náš pult splňuje tuto normu ve všech bodech (certifikát přikládám v příloze).